Velden zijn niet correct ingevuld

Belangstellingsregistratie

Enige tijd geleden hebben we jullie gevraagd aan te geven welke voorlichtingen en trainingen jullie graag in het VIP! aanbod zouden willen zien. De keuze was reuze en we hebben dan ook 150 ingevulde formulieren mogen ontvangen en daar zijn we blij mee!

Er kon gekozen worden uit zo’n 30 verschillende voorlichtingen/trainingen en een aantal daarvan bleek duidelijk meer in de belangstelling te vallen dan anderen. Wij hebben daarom besloten om ons voorlopig daarop te richten.

Dementievriendelijk Borger-Odoorn

Gemeentelijke regelingen

Communiceren en grenzen aangeven

Kernkwaliteiten en blik op jezelf

Samenwerken met vrijwilligers

Vrijwilligersbeleid

We kunnen verder nu en we gaan aan de slag met de ontwikkelaars en trainers om tot een haalbare planning te komen. Om te beginnen staat de voorlichting ‘Dementievriendelijk Borger-Odoorn’ opnieuw gepland en wel op 30 september, aanvang 19:30 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt en zal waarschijnlijk ergens in Borger zijn. Je kunt je opgeven via vip@andesborgerodoorn.nl. Geef in je mail kort ook even aan op welke manier je met dementie te maken hebt of denkt te krijgen. Ook de mensen die zich al eens hebben aangemeld vragen we zich opnieuw aan te melden zodat we een helder en actueel overzicht hebben voor deze nieuwe datum.

Jullie horen van ons!Naar het overzicht